• Image UNDRR
  • DesInventar Sendai
  • Image unavailable
Rajoni: Kosovo - [xkx]          Profili:

Përzgjidhni profilin që dëshironi.:

Lloji i fatkeqësisë
Municipalities
Kosovo        

Profili:
Profili i Vendit tregon një seri tipike rezultatesh me emrin "Analiza Preliminare (Preliminary Analysis)" që vjen nga databesi i fatkeqsive. Grafikët,Hartat dhe Tabelat më poshtë ju ofrojnë ju kuptimin bazë të efekteve të ndryshme të fatkeqsive natyrore të ndodhura në rajon. Composition of Disasters=Përbërja e fatkeqësive Spatial Distribution=Distribucioni Hapsinor   Klikoni këtu për më shumë informacion
Composition of Disasters

Të Vdekur
Kartat e të dhënave
Të Prekuar + Viktima
Shtëpi të shkatërruara + Shtëpi të dëmtuara


Sjellja Kohore

Të Vdekur
Kartat e të dhënave
Shtëpi të shkatërruara , Shtëpi të dëmtuara
Të Prekuar, Viktima
>


Spatial Distribution

Të Vdekur
Kartat e të dhënave
Shtëpi të shkatërruara + Shtëpi të dëmtuara
Të Prekuar + ViktimaStatistikaComposition of Disasters       Merreni në Excel
Ngjarje Kartat e të dhënave Të Vdekur Të Sëmurë Të Humbur Shtëpi
të shkatërruara
Shtëpi
të dëmtuara
Të Prekuar Viktima Të zhvendosur Të evakuar Humbjet ekonomike në $USD Humbjet ekonomike në Lekë Qëndrat e edukimit Spitalet Dëmtimet në bimësi Ha. Humbje në Gjedhë Dëme në rrugë në Mts
ACCIDENT11
AVALANCHE1101519300120120458168
DROUGHT125000
EARTHQUAKE16160697502927691186584312270
EPIDEMIC1714144144
FIRE7188
FLASH FLOOD23500
FLOOD29441417378519316161279519352000000887592727895586884
FOG15
FOREST FIRE10382615565931525910000090817626880
HAILSTORM15413315706172248473392338
LANDSLIDE4791212175656563140000509378475
SEDIMENTATION15014
SNOWSTORM25352733224217392522116
STORM61091145631151446842
THUNDERSTORM3550
WINDSTORM3424187060250192451418024001400004615541301


Spatial Distribution       Merreni në Excel
Pozicioni Gjeografik Kodi Kartat e të dhënave Të Vdekur Të Sëmurë Të Humbur Shtëpi
të shkatërruara
Shtëpi
të dëmtuara
Të Prekuar Viktima Të zhvendosur Të evakuar Humbjet ekonomike në $USD Humbjet ekonomike në Lekë Qëndrat e edukimit Spitalet Dëmtimet në bimësi Ha. Humbje në Gjedhë Dëme në rrugë në Mts
Deçan2218212436536561300110131433276
Dragash303101519300120120458168100
Ferizaj151316413239595171163400715162000
Fushë Kosovë191163361833103560230
Gjakovë172914394349812155035351152285
Gjilan283160702190017381000000
Gllogoc2122148879321350256672
Graçanicë324532270928373
Hani i Elezit2653781502091711320295552000
Istog325392607124912247371322400445244633567
Junik231217851712941666
Kaçanik273391317612051333436669300
Kamenicë35318677231046026176634364120921147
Klinë417366192736121064491
Leposaviç53223761904
Lipjan258961611072
Malishevë627858604542041030262131
Mamushë20922194
Mitrovica Veriore451963
Mitrovicë46107540436019444696510
Obiliq8647383824
Pejë91328110010021002482708417
Podujevë10391205112075741584040012850
Prishtinë33316530294125965091496597200
Prizren292413520596749466105
Rahovec1131251035982219382681347964542
Ranillug3434
Shtërpcë311
Shtime125184844700
Skenderaj132924721046264553735488361225
Suharekë141644287287219671
Viti36363370370
Vushtrri18244127815286197461486991989
Zubin Potok151736393720162911181138000030000002620
Zveçan161591004128085926024500


Sjellja Kohore       Merreni në Excel
Viti Kartat e të dhënave Të Vdekur Të Sëmurë Të Humbur Shtëpi
të shkatërruara
Shtëpi
të dëmtuara
Të Prekuar Viktima Të zhvendosur Të evakuar Humbjet ekonomike në $USD Humbjet ekonomike në Lekë Qëndrat e edukimit Spitalet Dëmtimet në bimësi Ha. Humbje në Gjedhë Dëme në rrugë në Mts
14561
16621
17551
19161
19213
19221
19451
19471
19542
1957150
19612
196214028060
19671
19722777
19761
19791613801504301502000
19801
19852
199328484
19942
19951475353
19961
19991
200071136
200127
2002223606773219159510813100000081035000230
200389915515458626114000000151246951080
2004411543486150302
2005692351113131000000304220383
2006112151289681346191066163276687420
200714912408247710025721000008982610363747
2008191721043516215183981359400
20092522224721012132527712016
201058232295901556554924630151028926
20111952132727256797961584381100
2012481104315705632435247753062410200000050140841219
20135028267771742468895451140000332321285028970
20141994485138074638105840366299585526791
20151922521600108614000044781394105
Kosovo

Summary:
DataCards: 1509
Period:1456 - 2015

Highest Mortality:
EPIDEMIC: 14 Deaths; 17 DataCards
AVALANCHE: 10 Deaths; 1 DataCards
FOG: 5 Deaths; 1 DataCards
Highest Housing Damages:
EARTHQUAKE: 7571 Houses; 16 DataCards
WINDSTORM: 7068 Houses; 34 DataCards
FLOOD: 3802 Houses; 294 DataCards


UNDRR site
e-mail us
DesInventar Open Source Server